Stan prac na koniec 2019 r.

12 stycznia 2020

Z końcem ub.r. zakończyliśmy budowę stanu surowego.
W całym budynku są wstawione okna. W środku wykonana jest instalacja elektryczna, tynki wewnętrzne, instalacja wodno - kanalizacyjna, oraz zakończona prace związane z wentylacją mechaniczną. Wykonywane jest ogrzewanie podłogowe w całym budynku.
Na zewnątrz trwają prace związane z elewacją zewnętrzną, odwodnieniem balkonów i izolacją.

Prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Stan prac na koniec 2019 r.