Stan prac na IX 2020

21 października 2020

Na koniec września zakończyliśmy 99% prac w inwestycji Natural Baltic Darłówko.
Pozostało nam jedynie dokończyć kilkanaście przegród miedzy balkonami co było spowodowane brakiem odpowiedniej dostępności materiału z Włoch.
Budynek został odebrany przez PINB, do użytkowania w dn. 29.09.2020.

Odebraliśmy przez Starostwo w Sławnie samodzielność  wszystkich lokali.
Obecnie czekamy tylko na kartotekę budynku .

Na początku listopada przystąpimy do sporządzania aktów notarialnych  (umów końcowych).

Stan prac na IX 2020